2020 metai: Mokslo būklės apžvalga

Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) parengtoje apžvalgoje nagrinėjama Lietuvos mokslo sistemos būklė, analizuojant duomenis apie tyrimų personalą (tyrėjus ir doktorantus), MTEP finansavimą, infrastruktūrą, tyrėjų atlyginimus, mobilumą, mokslinę veiklą ir jos rezultatus (tarptautinius projektus, bendradarbiavimą su verslu ir mokslines publikacijas). Visais atvejais, kai yra atitinkamų duomenų,
apžvalgoje aprėpiamas 2010–2019 m. laikotarpis.

Rengiant apžvalgą remtasi oficialiąja statistika ne tik nacionaliniame, bet ir tarptautiniame (daugiausia ES) kontekste, taip pat teisės aktais, STRATA organizuoto 2018 m. palyginamojo ekspertinio MTEP veiklos vertinimo rezultatais, 2020 m. atlikto tyrėjų darbo sąlygų tyrimo duomenimis. Leidinyje pateikiamos įžvalgos apie šalies mokslo sistemos pasiekimus ir probleminius aspektus.

Kviečiame susipažinti su šia apžvalga čia.

Dalintis per...