2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų Veiksmų programos 1 ir 9 prioritetų „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” ir „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas” poveikio vertinimo rezultatai

 

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija baigia įgyvendinti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų Veiksmų programos 1 ir 9 prioritetų „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas” ir „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas” poveikio vertinimą. Vertinimas atliekamas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos techninės paramos lėšomis. Vertinimą ministerijos užsakymu atlieka PPMI Group.

Kviečiame dalyvauti poveikio vertinimo pristatymo renginiuose nuotoliniu būdu Zoom platformoje:

  1. ES investicijų ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo bei neformalaus vaikų švietimo srityje poveikio vertinimo rezultatų ir rekomendacijų pristatymas – liepos 28 d. 9-11 val. (prorgama) Norint dalyvauti renginyje, būtina išankstinė registracija: https://www.surveygizmo.eu/s3/90252277/Ikimokyklinio-ir-bendrojo-ugdymo-staig-bei-neformaliojo-vaik-vietimo-veikl-tobulinimo-poveikio-vertinimo-aptarimas. Prisijungimo kodas – 840 0903 0469.
  2. ES investicijų mokslo ir studijų srityje poveikio vertinimo rezultatų ir rekomendacijų pristatymas – liepos 31 d. 9-11 val. (prorgama) Norint dalyvauti renginyje, būtina išankstinė registracija: https://www.surveygizmo.eu/s3/90252302/ES-investicij-mokslo-ir-studij-srityje-poveikio-vertinimo-pristatymas. Prisijungimo kodas – 824 8947 8930.
  3. ES investicijų profesinio ir suaugusiųjų mokymo srityje poveikio vertinimo rezultatų ir rekomendacijų pristatymas – rugpjūčio 4 d. 9-11 val. (prorgama) Norint dalyvauti renginyje, būtina išankstinė registracija: https://www.surveygizmo.eu/s3/90252322/ES-investicij-profesinio-ir-suaugusi-j-mokymo-srityje-poveikio-vertinimo-rezultat-pristatymas. Prisijungimo kodas – 827 3672 2740.

Dalintis per...