MSCA informacinė diena

Date/Time
Date - 19/11/2021
10:00


Europos Komisija (EK) š. m. lapkričio 19 d. 10 val. (CET laiku) rengia informacinę sesiją, skirtą vykstančiam Marie Skłodowska-Curie (MSCA) personalo mainų paraiškų konkursui. Renginyje potencialiems paraiškų teikėjams bus pristatytos paraiškų teikimo ir konsorciumo sudarymo gairės, išsami informacija apie finansavimo galimybes.

Renginyje pranešimus skaitys už MSCA atsakingo Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinio direktorato (EAC) ir kvietimą administruojančios EK Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos (REA) atstovai.

MSCA personalo mainų priemonė yra skirta finansuoti trumpalaikius tarptautinius, tarpdisciplininius ir tarpsektorinius darbuotojų, dalyvaujančių mokslinių tyrimų ir inovacijų veikloje, mainus, kurių tikslas – plėtoti tvarius bendradarbiavimo projektus tarp įvairių akademinio ir neakademinio sektorių organizacijų (ypač MVĮ), įsikūrusių Europoje ir už jos ribų.

MSCA personalo mainų kvietimas teikti paraiškas vyksta iki 2022 m. kovo 9 d.

Share this…